Rol van de brandweer

Brandweer Nistelrode BernhezeBrandweer Heesch Bernheze
brandweer heeswijk-dinther - kvo bernheze

De brandweer is vanuit verschillende afdelingen betrokken: repressie (uitrukken), risicobeheersing (preventie advies ) en operationele voorbereiding (aanvalsplannen).

Het belang dat het KVO voor de brandweer heeft is dat ze via dit medium controle- en preventieactiviteiten kan organiseren, en zo het bewustzijn van brandveiligheid bij ondernemers kan verhogen. Voor de intrede van het KVO werden gebouwen met het grootste brandveiligheidsrisico volgens wettelijk voorschrift regelmatig door de brandweer gecontroleerd (op basis van zogenaamde gebruikersvergunningen). Deze gebouwen worden nog steeds gecontroleerd door de brandweer. Maar ook andere gebouwen verdienen de nodige aandacht.

Een manier om dit kunnen bewerkstelligen bestaat onder andere uit het verstrekken van adviezen aan ondernemers (individueel en collectief via bijvoorbeeld voorlichtingsavonden), het controleren van de installaties en het meewerken aan de schouw van het gebied. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen.

De brandweer is van oudsher een organisatie met een zware nadruk op repressie (blussen). Preventie is de laatste jaren sterk in opkomst (de rampen in Volendam en Enschede hebben hier een rol bij gespeeld). De nadruk heeft de afgelopen jaren gelegen op de afgifte en controle van gebruiksvergunningen. Het controleren blijft in een aantal gevallen (b.v. risicovolle bedrijven) altijd van belang, maar er is meer. De weg die de brandweer de komende jaren, met “Brandveilig Leven” in zal slaan sluit wat dat betreft goed aan op het KVO traject.

Het hoofddoel van ”Brandveilig Leven” is bewustwording en gedragsverandering realiseren bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brandveiligheid. Dit zou, zoals eerder al aangegeven, gerealiseerd kunnen worden door het geven van informatie over brandveiligheid en het geven van brandveiligheidstips. Samenwerken met bedrijven en burgers, en de overige KVO partners, is dan ook een must voor het slagen van het project. Zo is het de bedoeling om bijvoorbeeld gezamenlijke ontruimingsoefeningen te organiseren. Want samen bereiken we meer, en kunnen we leren van elkaar. Maar ook door het verhogen van het risicobewustzijn en veiligheid, en door handvatten te bieden hoe brand kan worden voorkomen en wat te doen als er brand uitbreekt.

Zoals uit het voorgaande al blijkt zal de brandweer meer zichtbaar op straat moeten zijn, en voor iedereen inzichtelijk maken wat de brandweer allemaal doet.