Rol van de Gemeente Bernheze

Gemeentehuis Bernheze Heesch

De gemeente is partner in het Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen. Het KVO-b is voor ons een belangrijk instrument om de veiligheid te waarborgen, afspraken te maken met de andere samenwerkingspartners en elkaar daar aan te houden.

Uitgangspunt is duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties voor veilige bedrijventerreinen en vaste samenwerkingsafspraken. Daarmee worden de lijnen tussen de betrokkenen korter en weten ze elkaar beter te vinden. Ook zorgt deze werkwijze ervoor dat er maatregelen worden genomen waar alle partijen achter staan en waarnaar ze willen handelen. Daarom stimuleert de gemeente Bernheze dit initiatief. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verkeersveiligheid en onderhoud en beheer van het groen. Door samen op te trekken met de andere partners kan er meer bereikt worden.

Met het KVO-b kunnen we gezamenlijk het ondernemersklimaat verbeteren en de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen vergroten.