Algemeen

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Om de veiligheid op de bedrijventerreinen in Bernheze te vergroten werken de gemeente, politie, brandweer, ondernemersverenigingen en de SOB Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze samen. De vertegenwoordigers van deze organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en worden per terrein vertegenwoordigd in een werkgroep KVO-B.

Gemeente Bernheze

Mevrouw M. Moorman

Burgemeester

De Brandweer

P. Bandsma

Districtscommandant

SOB Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze

Mevrouw M. van den Bersselaar

Secretariaat

Politie

De heer A.W.A.M. Jansen

Teamchef Maasland-Zuid

Wat willen we bereiken met het Keurmerk?

Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel
Terugdringen van criminaliteit
Bevorderen brandveiligheid
Bevorderen van ondernemersklimaat
Geven van een gevoel dat wij gezamenlijk gaan voor Veiligheid

Samen veilig ondernemen! Veilig ondernemen doe je samen!

Rol van de politie

Lees meer

Rol van de brandweer

Lees meer

Rol van de gemeente Bernheze

Lees meer