Loading…

Werkgroep KVO-b Bedrijventerrein de Cereslaan – De Beemd

De heer A. van Bakel
namens de OVH


De heer T. de Bruyckere
ondernemer


De heer M. van Meurs
ondernemer

De heer R. Jetten
namens de gemeente


De heer C. van Oorschot
namens de brandweer


Mevrouw J. Bloemers
secretaresse

De heer A. Verstraten
wijkagent


Mevrouw B. Hendriks
wijkagent


De heer T. Witteveen
namens Van Mook Beveiliging

AED-apparatuur

Loading…